Home

Sèvi ak aplikasyon nou yo pou kòmanse *bati kredi ou

Aplike pou OMNI Kredi nan 3 minit!

Enskri

Vini manm

Fè tranzaksyon

Prete san enterè

JWENN YON KAT DEBI NAN MWENS PASE 30 MINIT NAN OMNI Kredi

OMNI Kredi bay itilizatè li yo ki genyen yon kont OMNI Prime yon kat debi vityèl nan 30 minit aprè yo fin verifye epi pase tout etap yo. E yo ka genyen kat fizik la pou $25 US nan nenpòt peyi ke yo ye nan mond lan. Kat debi sa pèmèt itilizatè yo bati kredi yo epi ogmante chans yo pou yo vin gen aksè ak yon kat kredi tou.

Itilizatè nan plis pase 143 peyi kapab fè depo sou kat debi OMNI Kredi bay la epi itilizatè ki genyen kat OMNI Kredi yo kapab fè retrè kay Ajan OMNI Kredi yo osnon nan nenpòt ATM. Itilizatè ki sèvi ak lòt kat kote ki pa gen ATM ka toujou fè retrè kay Ajan OMNI Kredi yo tou.

Kounye a sou Aplikasyon OMNI Kredi a, moun nenpòt kote nan mond lan ka fè depo sou kat debi OMNI Kredi ou pou ou. Ou menm tou, ou kapab fè depo sou kont pa ou ak kont lòt moun nan nenpòt kote yo ye (nan +143 peyi sa yo) nan mond lan lè w genyen yon kont OMNI Prime.

OMNI Kredi fonksyone nan plis pase 143 peyi kounye a. Kisa wap tann pou kat pa w la?

Itilizatè nou yo fè w konnen yo satisfè. Kisa wap tann?

Ou OK ak OK! OK?

“Mwen te itilize OMNI Kredi pou OMNI te ka ede m peye pou operasyon madanm mwen anvan tibebe nou an te fèt. Sèvis la te gran, vit men tou ekip la trè amikal. Se te yon kokenn eksperyans san doulè. Mèsi OK.”

Julien P., NJ

“Pwosesis aplikasyon OMNI Kredi a rapid epi senp. Nan yon ti tan, mwen te gen OMNI mwen te bezwen pou m peye kèk dèt pou madanm mwen aletranje e pou m te konplete tout amelyorasyon ki te nesesè yo lakay nou.”

Enock C., SF

“Mesye sa yo toujou pare pou ede lè nou gen plis bezwen. Yo te ede m kouvri frè ak pèman nan peyanm pou fanmanm, ak lè mwen te yon ti kras razè OK.”

Jonas M., SF

“Mwen panse ke OMNI Kredi te yon gwo èd pou mwen nan ka mwen an, e mwen panse ke kòm yon nouvo kliyan ke yo pat konnen yo te apwouve kredi mwen an vit epi trè pwofesyonèl. Li te rapid ak fasil.”

Yvon T., SF

Èske w vle fè lajan?

Vin yon ajan OMNI Kredi pou itilizatè nou yo ka fè depo ak retrè lakay ou.
Minimum 4 characters