4-Jul

Poukisa ou pap janm wè Ajan OMNI Kredi nan lari ?

  1. Pou rezon sekirite ou pap janm wè yon ajan OMNI ki genyen mayo sou li osnon kepi paske se kesyon Dola key o ap jere.
  2. W ap jwenn kèk biznis ki make Ayiti OK (Haiti OK) ki se mwayen pou w konnen si yon biznis se yon Ajan OMNI Kredi. Si w bezwen jwenn yon ajan, ale kote ki make Jwenn yon Ajan nan app la.
  3. Ou dwe ale lakay yon Ajan OMNI Kredi pou tout tranzaksyon ou yo.
  4. W ap jwenn lis la isit la (sonje byen ke pou rezon sekirite, se pa tout ajan Ki dakò pou enfòmasyon yo piblik pou yo pa sibi atak.
  5. Menm si w pa jwenn yon ajan nan lis sa a la a, ou ka toujou mande OMNI Kredi pou verifye pou ou si genyen yon ajan nan zòn pa w la).
  6. Sonje byen, Depi li depase 500 OMNI pou plis, OMNI Kredi ka pote li lakay ou gras ak Drone Nou yo. Wap peye ant  $10 US rive $40 US pou sevis OMNI Drone sa.

LIS AJAN NOU YO: https://jet.omnihaiti.com/nosagents/

OMNI Kredi ap goumen pou koumanse mete ATM yo tout kote a twò lontan. Si w ta vle vin yon ajan, klike isit la

Leave a comment