21-Jun

Poukisa ou dwe chwazi OK?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Imajine konbyen moun ki mouri osnon kidnape nan soti chache OMNI labank osnon nan biwo transfè? Ou imajine konbyen fwa lapolis jwenn ke se kèk nan menm moun ki travay nan biwo sa yo ki voye atake moun yo deyò a? Imajine w ale retire OMNI w travay di pou li a labank epi bank l an di w ou p ap ka retire tout sa. Ak OMNI Kredi pa gen tout saltenbank sa! Ou ka achte OMNI ak dola ou genyen yo epi revann OMNI ou an nenpòt ki kote ou vle pou w resevwa dola ankò. Moun ou voye OMNI ba yo yo ka vann yo an dola pou yo ka gen pi bon avantaj. Konsa tou lè w mete OMNI ou yo sou yon kont bloke, chak jou ou resevwa otomatikman 1 OMNI pou chak 1000 OMNI ki sou kont bloke ou a.

Leave a comment