21-Jun

Kisa OK ye ?

Category: Jeneral/General

OMNI Kredi se yon sèvis an liy ki pèmèt moun ki lòt bò voye kredi bay fanmi yo ak zanmi yo Ayiti. Konsa tou, moun ki Ayiti yo ka voye kredi pou fanmi yo ak zanmi yo a letranje. Moun kap achte sou entènèt kapab itilize sèvis OMNI Kredi a tou pou yo genyen pwòp kat debi yo osnon kat kredi yo pou yo achte sou entènèt nan nenpòt ki peyi. Sèvis pou kat debi ak kredi a poko operasyonèl. Nap fè tout moun konnen lè li pare.

Leave a comment