21-Jun

Kisa nou bezwen konnen ant OMNI Kredi ak prè OMNI yo?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Kredi se pa yon prè. Yon prè se plis yon tranzaksyon garanti pase yon kredi pou yon ti tan tou kout. Ajan OK yo se patnè tyès ki la pou sekirize tranzaksyon sa yo. OMNI NOVAS Groups, LLC opere sistèm nan epi garanti ke tranzaksyon yo fèt san okenn pwoblèm.

Kit yo ap voye oswa resevwa kredi a, moun k ap voye yo ak moun k ap resevwa yo dwe tou de gen aplikasyon an pou fè tranzaksyon yo. Ajan yo dwe genyen tou aplikasyon an. Pou pwopriyetè telefòn ki pa fonksyone ni Android ni iOS, yo pral sèlman bay ajan yo nimewo telefòn yo pou ajan yo ka itilize pwòp telefòn pa yo pou ede yo fè tranzaksyon yo. Itilizatè yo sèlman ap bay ajan an # nimewo telefòn yo men se itilizatè yo ki dwe mete PIN ke OMNI Kredi voye ba yo nan SMS la.

Leave a comment