21-Jun

Kisa App OK a ye (OMNI Kredi)?

Category: Jeneral/General

Byenveni nan OK. OMNI Kredi se yon aplikasyon ki pèmèt itilizatè yo kreye kont yo ak posibilite pou voye ak resevwa kredi lè yo itilize OMNI ki se yon pwopriyete vityèl ke OMNI NOVAS Groups LLC kreye. OMNI Kredi ap travay kòm yon sèvis sou Entènèt ki pèmèt moun yo, kit yo abite aletranje oswa an Ayiti, ka voye OMNI kòm kredi bay fanmi yo ak zanmi yo ann Ayiti osnon fè kredi pou yo. Menm jan an tou, Ayisyen k ap viv ann Ayiti kapab voye OMNI kòm kredi bay fanmi yo ak zanmi yo aletranje tou. Achtè sou Entènèt yo kapab tou itilize sèvis OMNI Kredi a pou yo gen pwòp kat debi oswa kat kredi pa yo pou achte sou entènèt nan nenpòt peyi. Sèvis kat debi ak kat kredi a poko disponib men yo pral vini byento.

Leave a comment