21-Jun

Kijan yon moun kapab reaktive kont li ?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Pou yon moun reaktive kont li, l ap ale kote yon ajan pou li mete kredi sou kont li. Sistèm nan ap otomatikman touche $4.25 l an avan epi l ap tou reactive kont kliyan an.

Leave a comment