21-Jun

Kijan pou nou itilize app OMNI Kredi yo ?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Kit se moun kap voye kredi a osnon resevwa a, yo tou de dwe genyen app la pou fè tranzaksyon yo. Ajan yo tou dwe genyen app la. Kit se moun k ap mete osnon wete OMNI sou fòm kach, yo dwe mete nimewo ajan an osnon eskane QR Code pa ajan an.

Leave a comment