21-Jun

Kijan ou ka jwenn OMNI Kat (Debi Kat) yo?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Pou kounye a, tout kliyan OMNI Kredi yo genyen dwa ak yon kat debi Visa osnon MasterCard gratis pou aplikasyon OMNI Kredi a. Sepandan, se app la kap di w kilè ou kalifye pou li. Si w aksepte òf kat la, wap tou wè nimewo kat la nan app la lè pou w fè tranzaksyon entènasyonal sou li. Si w pa wè opsyon sa a nan app la, sa vle di ou poko kalifye pou li.

Leave a comment