21-Jun

Kijan moun ki pa gen telefòn Android ak iOS ka itilize OMNI Kredi?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Pou moun ki gen telefòn ki pa ka pran app Android osnon iOS yo, y ap sèlman bay ajan an nimewo telefòn yo pou ajan an ka itilize telefòn pa li pou ede yo fè tranzaksyon yo. Yo ap sèlman bay ajan an #telefòn yo men se yo ki dwe mete PIN ke OMNI Kredi te voye ba yo nan SMS la. Se konsa y ap ka mete osnon wete kredi sou fòm OMNI sou app la sou telefòn ajan yo.

Leave a comment