21-Jun

Kijan moun kapab resevwa OMNI sou telefòn yo ak OMNI Kredi ?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Moun kap resevwa a kapab resevwa kredi yo an OMNI. 1 OMNI egal $1 US. Kidonk, kantite OMNI moun nan genyen sou kont li se kantite dola li ye tou. Li ka retire OMNI li yo an dola. Itilizatè kap retire a prale jwenn ajan OMNI ki pi prè a pou li ka vann li OMNI li yo epi resevwa dola pou yo. Ajan an ap tou montre moun kap wete a kouman pou li fè sa.

Leave a comment