21-Jun

Ki tranzaksyon ou ka fè ak OK ?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Ou kapab fè tranzaksyon ak OMNI lè w bezwen achte osnon peye. Kit se pou kay ki nan lwaye, lekòl pitit ak fanmiy ki pou peye osnon dèt lopital, OMNI se pi bon pwopriyete vityèl ou kapab genyen pou tranzaksyon sa yo. Ou pa bezwen mache ak magogo OMNI sou ou paske nou ka al livre l ba ou avèk Drone nou yo nenpòt kote. Sispann viv nan KO ! Telechaje OK ! OK ?

Leave a comment