21-Jun

Ki diferans nou dwe konnen ant kredi ak prè ?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Yon kredi pa yon prè. Yon kredi se pito yon tranzaksyon ki fèt avèk garanti ke fason pou remèt li a diskite pou li bay nan yon peryòd ki tou kout. Konsa tou, li kapab fèt sou baz garanti ke moun kap peye kredi a bay yon patnè tyès kenbe li pou yon lòt ajan ki kote moun kap resevwa a ka bay li. Ajan OK yo se patnè tyès yo ki la pou garanti tranzaksyon sa yo. Menm si yon kredi pa yon prè, men kliyan ki fè tranzaksyon sou OK ka prete OMNI sou sitèm nan pou fè trankazsyon pa yo.

Leave a comment