21-Jun

Jenere pwofi ak OMNI+ lè w depoze pou pi piti 500 OMNI.

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Kit ou fèk kòmanse oswa deja yon pwofesyonèl, OMNI Kredi fè li fasil pou w envesti nan OMNI+. OMNI+ se yon kont espesyal kote w ka jwenn plis lè w depose OMNI w pou yon dire ki pou pi piti 3 mwa. Si w depose 10000 OMNI, pa egzanp, wap jwenn 10 OMNI chak jou ke app la jenere ba ou. Sa ap fè w 300 OMNI anviwon nan yon mwa ki genyen 30 jou. Ou ka toujou itilize 300 OMNI sa yo jan w vle pandan lòt OMNI w yo sere yon kote pou yo fè pitit. Li tap pran w 15 lane pou yon bank mete sa a sou kont paw. Kidonk, ou ka planifye avni w ak retrèt ou nan OMNI+

Leave a comment