21-Jun

Èske w ka retire tout OMNI ki sou kont lan ?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Li obligatwa pou moun yo kite ekivalan $3.5 US an OMNI sou kont yo pou li ka rete aktif. Si yon moun retire li epi kite kont li a 0, sistèm nan ap dezaktive li epi l ap bezwen peye $4.25 OMNI pou li reaktive li.

Leave a comment