21-Jun

Eske w ka pèdi OMNI ou yo nan OMNI+?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

NON ! OMNI+ pa menm jan ak yon stòk makèt. Se yon pwodui ki stab epi ki gen menm vale ak dola a. Pa gen okenn posibilite pou w ta pèdi OMNI ou yo. OMNI ou yo genyen yon garanti ki tou kouvri yo pou yon valè ki reprezante 2 fwa sa w depoze yo.

Leave a comment