21-Jun

Èske moun kapab touche ak OMNI Kredi?

Categories: Ajan/Agents, Jeneral/General, Kliyan/Clients

Wi! Ou pa bezwen deplase al riske vi w pou w ale touche byen w ke w genyen osnon bagay ke w vann. Kit ou Ayiti osnon aletranje, ou ka fè nenpòt moun kap peye w la ale lakay yon ajan OMNI pou li swa depoze OMNI sou kont li voye ba ou osnon tou voye OMNI yo ba ou dirèkteman. Lè sa a, lap peye ajan an yon frè ki fiks ki se 2 OMNI pou sa. Ou menm, si w aletranje, ou peye sèlman 2 OMNI tou pou w vann OMNI sa yo ak yon ajan pou w ka jwenn dola.

Leave a comment