2-May

Julien P.

“Mwen te itilize OMNI Kredi pou OMNI te ka ede m peye pou operasyon madanm mwen anvan tibebe nou an te fèt. Sèvis la te gran, vit men tou ekip la trè amikal. Se te yon kokenn eksperyans san doulè. Mèsi OK.”