2-May

Enock C.

“Pwosesis aplikasyon OMNI Kredi a rapid epi senp. Nan yon ti tan, mwen te gen OMNI mwen te bezwen pou m peye kèk dèt pou madanm mwen aletranje e pou m te konplete tout amelyorasyon ki te nesesè yo lakay nou.”