Siyen kontra ou sou Entènèt

Sèvi ak aplikasyon sekirize nou an pou w ka siyen elektronikman kontra ou a si li te apwouve davans. Konfyans ak sekirite se priyorite #1 nou.

Leave a comment