Lè w gen ka ijan, lòt yo p ap fè w kredi. OK?

Ou pa ka mande kredi kote yo pa konnen w. Fe OMNI Kredi konnen w pou ka prete jou gen ka ki grav.

Leave a comment