Apwobasyon yo rapid, yo fèt sou entènèt la gras ak entelijans atifisyèl

Leave a comment