Ajoute oswa retire

Pou ajoute oswa retire sa w genyen sou OMNI Kredi, ou bezwen gen yon kont an premye.

Pou ajoute

Kit se pou w depoze sou kont OMNI Kredi w pou w voye bay yon lòt moun, envesti, peye, oswa ranbouse kont OMNI Kredi w, gen o mwen sis fason pou depoze sou kont OMNI Kredi ou.

 1. Pi bon fason pou ajoute OMNI nan kont ou se jwenn yon ajan nan zòn ou an lè w chèche ajan ki pi pre yo nan aplikasyon an (oswa ISIT La ). Ou ka jis klike nan aplikasyon an sou lyen kote yo di ” Jwenn Yon Ajan ” ( ou ka klike la a tou ) epi sèvi ak filtè a pou jwenn youn ki pi pre a. Sa ap koute ou 2 OMNI pou chak tranzaksyon kèlkeswa kantite OMNI ou bezwen. Sinon, ou ka itilize youn nan lòt opsyon ki anba yo.
 2.  Sèvi ak Zelle lè w voye li nan imèl nou an ok@omninovas.com osnon 754-224-8286
 3. Sèvi ak Venmo lè w voye l nan +1-754-224-8286 oswa +1-786-607-2050. Ou ka voye l tou @omninovas  oswa eskane kòd QR ki anba a. Ou ka klike tou sou lyen sa a https://venmo.com/omninovas 

4. Sèvi ak CashApp lè w voye li nan +1-754-224-8286 oswa  $omninovas. Ou kapab tou eskane kòd QR ki anba a oswa klike sou lyen sa a https://cash.app/$OMNINOVAS

5. Sèvi ak yon kat debi oswa kredi lè w klike ISIT la. Ou ka eskane kòd QR ki anba a tou.

https://square.link/u/5h5JFEl9?src=sheet

6. Sèvi ak  PayPal lè w voye li nan   +1-754-224-8286 oswa ok@omninovas.com Ou kapab tou eskane kòd QR ki anba a osnon KLIKE ISIT LA.

https://paypal.me/omninovas

* Toujou mete memo sa a anba a nan lang angle nan tout tranzaksyon ak nimewo telefòn ou oswa nimewo telefòn reseptè a. Sinon, ni ou menm ni moun nan p ap kapab jwenn kredi a :

Memo: Reimbursement OMNI Kredi #Phone and name of the client

Lè w ap ajoute OMNI pou premye fwa, ou dwe ajoute 3,5 OMNI anplis sou sa w ap itilize a pou kont ou a gen minimòm 3,5 OMNI ki se balans ki nesesè pou kont lan rete aktif.

Akselere Pwosesis la

Pou akselere pwosesis la lè w ap ajoute OMNI sou kont ou atravè Zelle , CashApp, Venmo, Square, ak PayPal,  ou ka pataje yon ekran tranzaksyon w la avèk nou sou WhatsApp. Yon fwa ke tranzaksyon ou a valide, nou ka manyèlman apwouve li nan mwens pase 24 èdtan. Sinon, li ka pran jiska 72 èdtan.

Pou ajoute OMNI pa kat kredi/debi nan kont ou atravè app a

 1. Ou ka peze sou Achte OMNI,
 2. chwazi processeur a (PayPal, Stripe, OMNI105, oswa Stripe),
 3. ranpli fòm yo,
 4. konfime enfòmasyon an

Balans OMNI ou ap mete ajou otomatikman apre tranzaksyon an.

Pou jwenn OMNI a pi vit, ou ka pataje deklarasyon tranzaksyon w la pa WhatsApp nan +1-774-316-2926.

Pou retire lakay yon ajan (se vann ou vann ajan an)

Pou retire OMNI nan kont ou lakay yon ajan:

 1. Ou ka peze sou Vann,
 2. chwazi kòd peyi a,
 3. antre nimewo telefòn ajan an oswa eskane kòd QR ajan an,
 4. peze flèch vèt la sou bò dwat la (osnon bouton kontinye a),
 5. verifye ke se non ajan ki kòrèk la,
 6. peze sou $0 pou antre montan OMNI ou vle retire a,
 7. peze flèch vèt la sou bò dwat anba a (osnon bouton kontinye a),
 8. antre PIN ou,
 9. peze flèch vèt la ankò (osnon bouton kontinye a),
 10. glise flèch ki anba a pou konfime epi fini tranzaksyon an

Sonje ke, san konte kantite w ap retire a, ou dwe gen omwen 3 OMNI ki rete sou kont ou kòm balans minimòm lan. Si balans ou ap desann pi ba pase 3 OMNI, tranzaksyon an ap echwe.

Ou ka pataje deklarasyon tranzaksyon ou a ak lòt moun lè w klike sou bouton “Share Statement”.

Si ou pa gen yon Android oswa yon iPhone, ou ka ale nan yon ajan pou ede w ak tranzaksyon w la. Ou ka jwenn lis ajan yo nan aplikasyon an. Sinon, ou ka rele +1-786-607-2050 pou jwenn èd nan men ekip nou yo. Ajan nou yo ap toujou gen yon telefòn disponib pou ou, men ou dwe asire w ke ou dekonekte anvan ou kite.

Leave a comment