Enfomasyon ou dwe konnen

 1. Title la vle di non Biznis l’an
 2. Description an se enfo sou kisa biznis lan ye ak kijan pou jwenn biznis lan
 3. Tagline lan se zone kote biznis lan ye ak tout lot mo kle ki ka pemet yon itilizate lokalize w.  
 4. Tag la se anko kek lot enfo ki pou ede moun yo jwenn katye ou ladan li osnon pwen pou repere biwo ou a.
 5. Location an se vil la
 6. Website la ou ka mete link facebook ou ladan li.
 7. *Sonje mete logo biznis lan osnon yon foto ki ka pemet moun yo konnen kijan biznis lan sanble.
 8. *Ou ka upload yon ti video pou eksplike kijan moun yo ka jwenn ou.
 9. Klike sou I agree nan tou de link anba yo pou li ka anrejistre

 

Menm si biznis ou an poko konfime kòm Ajan OMNI Kredi, ou ka koumanse mete w nan lis la. Biznis lan poko ap parèt an piblik men o mwens nap kapab lokalize w pi byen epi vizite w.

General Section

Title: *
Description:
Tagline:
Pricing:
Location:
Tag:
Category:

Enfòmasyon pou w kontakte Ajan an

Zip/Post Code:
Phone:
Telefòn:
Fax:
Website:

Map

Address:

  Images & Video

  Drop Here Preview Drag & Drop or Select Files Add More Maximum limit for a file is __DT__ Maximum limit for total file size is __DT__ Minimum __DT__ file is required Maximum limit for total file is __DT__ Maximum allowed size per file is __DT__ Maximum total allowed file size is __DT__ Minimum __DT__ file is required Maximum __DT__ files are allowed
  Video:
  *
  *

  Quick Login