Lizay! Mwen se OMNI Form.

Tanpri, ranpli fòmilè sa a pou w ka konfime ke ou te jwenn fon yo ki te depoze an liy lan. An plis, konfime ke ou resevwa li sou platfòm OMNI Kredi a!